OÜ Densel Baltic on saanud toetust Digipöörde toetusmeetmest

Projekt nr 20.1.01.23-0316 “OÜ Densel Baltic Digipöörde projekt” finantseeritakse taaste- ja Vastupidavusrahastusest. Projekti eesmärgiks on efektiivsuse tõstmine tänu digilahenduste juurutamisele – CNC pingi soetamisele ja ERP tarkvara kasutusele võtmisele. Toetus on 293 079,88 eurot.

Projekti periood: 23.02.2023 – 30.06.2024.

Densel Baltic OÜ on 2000. aastal asutatud eraomanduses olev Eesti firma.

Firma tegevusalaks on masinaosade ja metallkonstruktsioonide tootmine. Densel Baltic OÜ on traditsiooniline oma teenuseid allhanke korras pakkuv masinaehitusfirma. Firma pakub metallide töötlemise ja vormimise teenuseid, kaasa arvatud treimine, freesimine, lihvimine, painutamine ja mittepidev töötlus.

OÜ Densel Baltic sai toetust Digitaliseerimise Teekaardi toetusmeetmest.

Projekti raames perioodil 14.11.2022 – 30.04.2023 koostatakse digitaliseerimise teekaart. Toetuse suuruseks on 7 000 eurot, projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

TOETUS KIKIST RESSURSITÕHUSUSE INVESTEERINGUKS

Densel Baltic OÜ sai meetme “Ettevõtete ressursitõhusus tegevuse; Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine“ raames, Euroopa Regionaalarengu Fondist, toetust summas 200 000,00 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.01.2021 – 31.12.2021 ellu projekt „ Densel Baltic OÜ väikeprojekti investeering “ kogumaksumusega 400 000,00 eurot. Projekti eesmärk on parandada Densel Baltic OÜ tootmise ressursikasutust 6,0% võrra valmistoodangu ühiku kohta 2022. aastaks läbi innovaatilise tootmistehnoloogia kasutuselevõtu. Projekti lühikirjeldus: Tulenevalt läbiviidud ressursiauditist on mõistlik ellu viia ressursisäästuprojekt, mis hõlmab uue põlvkonna CNC treipingi ja freesimiskeskuse soetamist. Projekti tulemusena saavutatav ressursisääst on 6,0%. Projekti realiseerimine suurendab ressursitootlikkust 6,4%.

Meie tähelepanu keskmes on:

  1. Usaldusväärsus
  2. Põhjendatud hind
  3. Tehniline täiuslikkus
  4. Õppiv firma

Suur-paala 13, 13619, Tallinn, Phone (+372) 6 801 160, mail: info[at]denselbaltic.ee